...mes visi esame to paties

Vandenyno bangos

Bookmark and Share
siųsti draugui

Advaita Vedanta

Vedanta yra viena seniausių ir pagrindinių pasaulyje filosofijų. Vedų pagrindas - Indijos šventraščiai. Vedanta tvirtina Vienio egzistenciją, sielos dieviškumą ir visų religijų harmoniją. Vedantos pagrindas yra induizmas, bet nepaisant to, kad induizmas priklauso indiškąjai kultūrai – Vedanta yra universali aktuali ir pritaikoma visoms tautoms, visoms kultūroms ir visoms religijoms.

"Vedanta" tai dviejų žodžių junginys: "Veda" reiškia" žinojimas" ir "anta" – "pabaiga" arba " tikslas pasiektas". Šiame kontekste "žinojimo pabaiga" turi ne intelektualiąją prasmę, kuomet žinojimas įgijamas skaitant knygas ir yra ribotas. Žinojimas čia reiškia Dievo (Vienio) ir savo dieviškos prigimties suvokimą per transcendentinę asmeninę patirtį.

Ką turima galvoje sakant Dievas? Pagal Vedantą, Dievas tai beribė egzistencija, beribė Sąmonė, beribė Palaima. Šis beasmenis transcendentalios realybės apibūdinimas yra Brahmanas, dieviškasis gyvybės pagrindas. Vis dėlto, Vedanta teigia, kad Dievas taip pat gali būti ir personalus.

Svarbiausia Dievą jausti savo paties širdyje, kaip dieviškąją Savastį ar Atmaną. Atmanas niekad negimė ir niekada nemirs. Niekada nesuteptas mūsų trūkumų ir silpnybių, nepaveiktas kūno pasikeitimų ir proto svyravimų, Atmanas nėra subjektas mūsų širdgėlai, bėdoms, sielvartui, ligoms, neišmanymui. Švarus, tyras, tobulas, laisvas Atmanas, teigia Vedanta, yra pats Brahmanas. Pati didžiausia Dievo šventykla glūdi žmogaus širdyje.

Vedanta tvirtina, kad žmogaus gyvenimo tikslas yra realizuoti ir manifestuoti savo dieviškumą. Tai ne tik, kad įmanoma - tai neišvengiama. Mūsų tikroji prigimtis yra dieviška; Dievo realizacija tai mūsų pirmagimystė. Anksčiau ar vėliau mes visi turėsime manifestuoti savo dieviškumą – bet kuriame: šiame ar kituose gyvenimuose.

Galiausiai, Vedanta teigia, kad visos religijos apie Dievą moko tų pačių pagrindinių tiesų. Prieš tūkstančius metų Rig Veda teigė: "Tiesa tik viena, išminčiai Ją vadina įvairiais vardais." Įvairios religijos parodo įvairų požiūrį ir įvairias galimybes kaip priartėti prie Dievo. Kiekviena iš jų yra teisinga ir efektyvi, kiekviena jų siūlo daugybę unikalių ir nepakartojamų kelių Dievo realizacijai. Prieštaravimai tarp religijų kyla dėl išorinio jų skirtingumo (Dievo vardo, formos, ritualų, dogmų, dvasinių patirčių). Vedanta nebūdama religija, jungia visas religijas ir žvelgia į jų esmę ir vidų, o ne į išorinius objektus, vardus ir formas.

Būties Vieningumas (Vienybė): Vienumas Įvairovėje

Būties Vienumas arba "Viskas yra Viena" tai pagrindinė Vedantos mintis ir visos filosofijos ašis. Tai tema reikalujanti gilios analizės. Ką mes bematytume, ką mes bepatirtume - tai tik amžina begalinio Vienio manifestacija. Kiekvienos būtybės pagrindinė esmė – Dieviškumas, ir jis yra toks pats kaip ir saulės, mėnulio ar žvaigždės. Nėra nei vienos vietos, begalybėje prigimčių, kur mūsų nebūtų.

Vienio teorija (koncepcija) intelektualiai gali būti patraukli, bet vis dėl to sunku ją pritaikyti praktiškai. Nėra sunku jausti vienumą geriems, kilniems žmonėms ar tiems kuriuos mes mylime. Taip pat nėra sudėtinga pajausti vienumą su medžiu, vandenynu ar dangumi. Bet daugelis iš mūsų atsisakytume vienumo jausmo su tarakonais ar žiurkėmis... Tai tam, kad žinotume kaip turėtume taikyti Vedantos mokymą ir suprasti, kad visi šie įvairūs kūrimo aspektai yra sujungti dieviškumo. Siela (Atmanas), kuri yra manyje - tai ta pati Siela, kuri yra ir tavo viduje – nežiūrint tai, ar "tu" esi šventasis, ar žmogžudys, ar katė, musė, medis, įkyrus, erzinantis vairuotojas...

"Siela yra Visur," sako Isha Upanishada. "Bet kuris, kas tik mato visas būtybes Sieloje ir Sielą visose būtybėse - neturės neapykantos. Kiekviename, kuris jaučia vienumą visame kame, negali būti apgaulės ar sielvarto".

Visos baimės ar kančios kyla iš mūsų atskirumo jausmo nuo begalinės Kosminės Vienybės.


Kas yra Advaita Vedanta?

Pagal Sankarą Advaita Vedantos doktrina gali būti apibendrinta vien tik puse eilutės:
„Brahma Satyram Jagan Mithya Jivo Brahmaiva Na Aparah“- vienintelis realus yra Brahmanas (Absoliutas); šis pasaulis yra nerealus; Jiva arba individuali siela yra neatskiriama nuo Brahmano. Visa tai ir yra šios filosofijos branduolys.
Remiantis Sri Sankara Brahmanas yra visa kas bebūtų, jis pats yra absoliučiai vientisas. O visi skirtumai tėra iliuzija.

Advaita Vedanta dogmos:
- Vienintelis realus yra Brahmanas (Absoliutas); šis pasaulis yra nerealus; Jiva arba individuali siela yra neatskiriama nuo Brahmano;
- Atmanas yra akivaizdus (Svatah-siddha).Jis nereikalauja pašalinių įrodymų. Neįmanoma Atmano paneigti, nes tai pati esmė to, kuris tai neigia.
- Brahmanas nėra objektas, kaip tai yra Adrisya, anapus juslių, proto ar intelekto. Tai yra visa apimantis, beribis, nekintamas, pats sau egzistuojantis, savimi besižavintis, save pažįstantis ir savaime palaimintas. Tai yra Svarupa esmė. Tai yra žinančiojo esmė. Tai yra Aiškiaregis (Drashta), Transcendentalus (Turiya) ir Tylus liudininkas (Sakshi). Tai yra visad Liudijantis subjektas.
- Sat-Chit-Ananda apibrėžia ne tik Brahmano požymius, bet ir pačią jo esmę arba Svarupa.
Jogos centras SOHAM
Tylos stovykla

Į pradžią

Siųsti nuorodą draugui

* - būtina užpildyti
Siuntėjo el.paštas *:
Draugo el.paštas *:
Žinutė:
Duomenys sėkmingai išsiųsti